E tip aki a yuda Dina stòp di cheat.

Dinviandra (Dina) tabatin e kustumber aki: * Su ora di pause ta 12pm * E ta bai Kantine * Kome su lunch. * Sinta chil warda ora yega * Traha un chukulati kayente bon sut * Kana bai kantor bèk ku ne. E kier a stòp ku e chukulati (aunke no nesesariamente e ta malu)….