10 tip pa no subi di peso dianan di fiesta.


Si Decèmber aña pasá bo tabatin un peso mas abou
ku awor aki, lo bo kompronde presis kiko nos ta bai bisa aki.
Den dianan di fiesta nos komunidat tin tendensha di subi
sigur 1 pa 3 kilo. I aunke e no ta parse hopi, mayoria no
ta bah’e bèk durante di aña. Net kontrali.
Bo ta sa subi mas, i bin topa Decèmber bek ku èkstra peso.


Ata 10 tip pa yuda redusi e daño ku
e temporada dushi aki por kausa.


#1: No gaña bo mes ku bo no ta bai kome.
No hinka bo mes den un bataya muchu grandi.
Si bo sa ku bo tin kustumber di kome, bai fiesta
selebrá, etc.
Keda realistiko. Pa asina bo por tuma desishonnan
adelantá i strategiko pa loke bo ta bai kome,
ki dia, unda, kuantu etc.

#2: Purba plania adelantá
Ya komo bo sa ku lo bo ke bai kome.
Purba na pone sierto reglanan adelantá pa bo mes.
Por ehempel:Dai 18, 25, i 1, mi ta bai komementu.Mi ta kome 2 ayaka pa simanMi ta asepta te ku 2 invitashon riba man.etc.Kòrda ku e 3 puntonan ei tabata ehèmpel.
Bo mes por pone bo reglanan pa bo mes.
I plania pabo tin miho bista kiko ta bai ta kiko.

#3: No stòp di pisa i midi.
Hopi bia nos ke skonde kabes bou di tera manera avestrus.
Pero echo ta ku si nos tapa kara pa e problema,
no ta nifika ku e no ta sosodiendo.
Te kaminda ku kos no ta bayendo 100% mes, lo ta bon pabo
sa kon malu kos ta.
Paso bo por perkura pa e no bira ahun mas malu.

#4: Keda aktivo.
Si bo ta un hende ku ta kana of hasi ehersisio, no tuma pause.
Si tin aktividatnan kaminda bo tin ku move manera aktividatnan
di kana wak lus, of amigunan ku ke bai hasi algu na laman of 
loke sea ku tin movementu inklui. Hasi nan.
Drechamentu di kas, limpiamentu di kura, etc tur ta konta komo 
movementu. Keda aktivo!

#5: Drumi i relaha
Ta un temporada super druk. Yen kos di hasi.
Pero purba mas posibel pa relaha i tambe drumi sufisiente.
Un mente di strès i kansá no por resisti tentashon mes bon,
i difisil mente ta tuma bon desishon pa ku komementu.

#6: Balansa bo kumindanan.
Dianan kubo sa ku bo tin ku bai kome un tiki malu/pisá,
lo ta bon pa bo balanse ku kosnan menos malu of menos pisá
na bo otro orarionan di kome.

#7: Kos di bebe tambe por kopera kubo subimentu di peso
Hopi bia nos ta kere ta kuminda so ta afekta nos peso,
Pero realidat ta ku bebida tambe ta hunga un ròl grandi.
Purba kontrola bo bebementu tambe. No neglish’é

#8: Fibra!
Fibra ta yuda bo sinti bo mes yen i satisfas’e.
I e ta yuda pabo tripanan funshona miho,
kual na su turno por hasi su trabou di absorbe nutriente
tene bo metabolismo haltu, i bo kurpa saludabel.
Mayoria kuminda tipiko di e temporada aki no ta riku 
na fibra. Pesei lo ta bon pabo mes tene kuenta pabo ta komiendo bon fibra.
Pensa riba fruta, berdura, nechi, bonchi, whole grains, etc

#9: Marka un liña
Unda bota bisa “Ta basta?” ora bo subi 1kilo
òf ora bo subi 5 kilo? Abo ta skohe.
Pero pone un liña pabo no haña bo un bataya muchu 
grandi ora aña habri.

#10: Disfruta di berdat.
Si bo ta bai kome un tiki di mas, 
perkura pa ta kumindanan ku di berdat bo gusta.
Si bo ta bai parandia un poko. Perkura pa ta ku hendenan ku di berdat
bo ta enjoy move ku ne.
Si bo ta bai fiesta, perkura pa ta fiesta ku di berdat
bo ta disfruta.
Paso alfinal aunke ku e evento, komementu, etc afektá
bo peso un tiki, lo ta bale la pena tòg, si tabata kos ku di berdat bo a 
disfruta di dje.

Hasi bo bèst. 
I si tin ki ku ta ku nos por yuda,
Laga nos sa libremente.

Felis dianan di fiesta. 🎄🔔

Biba mas salú

Blog at WordPress.com.