Ayaka no ta gòrda bo.

Nos ta bisa e kos aki mil biaha,i ta bal la pena ripiti.Niun kuminda no tin nodi hasibu gordo,si bo kome strategiko. Ata lista di tur e kumindanan kubo por komeden nos edishon di December. Ayaka pan de jamon oliebol ham sult bolo pan ku ham pan ku sult kuki  chukulati bolo di glas quesillo…

Info pa hasi Pago..

  Ata nos kuenta di banko. Porfabor hasi bo pago di 35 florin, i mail nos un screenshot/potrèt di bo komprobante na info@bibamassalu.com