-10KG prome ku fin Juni

Nos ta ban baha e 10KG den 2 pida.  Bo ta risibi un programa NOBO ku ta kuadra ku bo. Pa bo baha 5 kilo den 4 siman. Ora bo kaba bo ta ban pa e siguiente pa 5 kilo mas. Aki bou tin 3 link: #1 Si bo ta riba ku 100 Kilo klik…